Charakterystyka podmiotów polskiego rynku odpadów.

6 czerwca 2020
Rynek odpadowy charakterystyka

Rynek odpadów w Polsce jest niezwykle perspektywiczne, jednak nie oznacza to, że nie przeżywa trudności. Według najnowszego badania z kwietnia 2020 roku – „Sektor odpadowy na krawędzi? Raport z opinii przedsiębiorców” – sytuacja na rynku odpadów w Polsce jest stosunkowo niełatwa. W tym wpisie skupiamy się jednak na samej charakterystyce podmiotów, uczestniczących w rynku odpadów. Kto rozdaje najwięcej kart? Jakie są największe podmioty i które liczebnie dominują?

Ponad 1/3 wszystkich przedsiębiorstw przetwarzających odpady w Polsce należy do firm zatrudniających powyżej 500 pracowników. Jak łatwo się domyśleć, takich firm wcale nie ma wiele. W porównaniu z poprzednimi badaniami udział małych i średnich przedsiębiorstw (MISP) w rynku nieznacznie, ale stabilnie rośnie. Do największych uczestników rynku odpadowego w Polsce ze względu na przedmiot działalności należą:• firmy transportujące odpady, • ewidencjonowani wytwórcy odpadów, • przedsiębiorstwa recyklingowe i odzyskowe,• sprzedawcy odpadów,• podmioty zbierające i handlujące użytymi elektro-śmieciami.Zaostrzenie Ustawy o odpadach jest najczęściej przywoływanym problemem polskich firm odpadowych i recyklingowych.

84% przedsiębiorców ma notoryczne problemy ze znalezieniem odbiorcy odpadów, który będzie w pełni wiarygodnym, rzetelnym i uprawnionym podmiotem w tym zakresie. Nieznacznie mniejsze trudności na tym polu mają przedsiębiorstwa zajmujące się wytwórstwem odpadów. Sztywniejsza wykładnia Ustawy przekłada się na to, że – według badani – mniej więcej co 7 przedsiębiorstwo rozważa zakończenie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Nie pomaga fakt, że samo otrzymywanie zezwoleń na prowadzenie biznesu w tym segmencie jest nie jednym momentem, a ciągnącą się procedurą. Polscy przedsiębiorcy potrzebują ważnych zmian legislacyjnych, ale to nie wszystko. Konieczne jest też większe nastawianie na innowacje. Nowoczesne technologie i rozwiązania mogą być nie tylko korzystne dla środowiska, ale też pomagać w zwielokrotnianiu stopy marżowości. Dopiero się rozkręcamy. Obserwuj ten profil dalej, jeśli chcesz wiedzieć, co na bieżąco dzieje się w branży odpadowej!

Skontaktuj się
Waste Master sp. z o.o.
NIP: 5242900218
BDO: 000382601
ul. Jagiellońska 78 / 1.34
03-301 Warszawa
POROZMAWIAJMY
Tel: 732 080 220
Email: biuro@wastemaster.pl