fbpx

Wybierz kategorię:

Firmy - Gospodarka Odpadami

Firmy Wytwarzające Odpady

Osoby Fizyczne

Osoby Fizyczne

Tak. Pełna funkcjonalność aplikacji dla osób fizycznych posiadających odpady jest dostępna bezpłatnie.

Aplikacja jest dostępna w sklepie Play, w APPstore dostępna wkrótce.

Rejestracja następuje za pośrednictwem wypełnionego formularza w pobranej i zainstalowanej uprzednio aplikacji Wastemaster. Po wypełnieniu formularza zostanie wysłany e-mail z linkiem aktywacyjnym, który należy potwierdzić.

W celu wystawienia oferty opadu należy wybrać jego kategorię oraz podkategorę.

 

W kolejnym kroku należy wybrać kategorię oraz podkategorię i następnie wypełnić formularz dodawania oferty – podać ilość odpadu, jego opis (charakterystykę),  miejscowość, kod pocztowy, województwo, i dodać zdjęcie (można wykonać zdjęcie bezpośrednio z aparatu lub z wybrać zdjęcie z galerii telefonu)

 

Po uzupełnieniu formularza, należy zatwierdzić ofertę przyciskiem “Wystaw”, wówczas oferta zostanie dodana do listy ofert i zostanie udostępniona innym użytkownikom aplikacji. 

Otrzymane oferty można znaleźć w zakładce “Wystawione” 

Ofertę akceptujemy poprzez przycisk “Zaakceptuj”, a odrzucamy poprzez przycisk “Odrzuć”. 

W przypadku akceptacji oferty na Twój odpadu składający ofertę otrzyma Twój numer telefonu i będzie mógł się z Tobą skontaktować celem omówienia szczegółów zakończenia transakcji (dostawy/ odbioru odpadu, zapłaty etc.). Będzie mógł się też skontaktować z Tobą za pomocą czatu wewnątrz aplikacji.

W przypadku kiedy odrzucisz ofertę na swoje odpady składający ofertę nie będzie mógł się z Tobą skontaktować.  

Terminy te oznaczają trzy różne propozycje ofert za wystawione w aplikacji odpady.

Sprzedaż – oznacza, że oferujący proponuje zapłatę za odpad oraz jego przejęcie i zagospodarowanie, uwzględniając inne warunki oferty (np. transport odpadu),

Utylizacja bezpłatna – oznacza, że oferujący proponuje bezpłatne przejęcie i zagospodarowanie odpadu, uwzględniając inne warunki oferty (np. transport odpadu),

Utylizacja płatna – oznacza, że oferujący będzie oczekiwał zapłaty za przejęcie i zagospodarowanie odpadu, uwzględniając inne warunki oferty (np. transport odpadu).

Nie. Taka funkcjonalność przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla firm gospodarujących odpadami z aktualnym wpisem do BDO. 

Istnieje możliwość wycofania oferty w zakładce “Wystawione” w szczegółach wybranej oferty poprzez przycisk “wycofaj tę ofertę”.

Nie, zaakceptowana oferta kupna zamyka ofertę sprzedaży odpadu.

Asystent odpadowy nie może pomóc osobom fizycznym wystawiającym ofertę odpadu w aplikacji. Funkcjonalność asystenta odpadowego jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla firm gospodarujących odpadami z aktualnym wpisem do BDO.

W celu rezygnacji z korzystania z aplikacji, należy odinstalować aplikację oraz przesłać na adres rodo@wastemaster.pl e-mail z prośbą o usunięcie danych. Dane zostaną usunięte (tam gdzie to możliwe) lub zanonimizowane.

Nie. Aplikacja dostarcza narzędzie do integrowania rynku odpadowego. Cały proces sprzedaży odbywa się jednak już pomiędzy skojarzonymi kontrahentami na ich odpowiedzialność w świetle obowiązującego prawa. 

W przypadku napotkania na problemy techniczne, należy je niezwłocznie zgłosić wraz z krótkim opisem drogą mailową na adres: pomoc@wastemaster.pl

Nie. Osoby fizyczne zgłaszające odpady w aplikacji nie muszą posiadać wpisu do BDO. 

Wszelkiego rodzaju incydenty i naruszenia regulaminu należy zgłaszać drogą mailową na adres pomoc@wastemaster.pl

Firmy Wytwarzające Odpady

Tak. Standardowa funkcjonalność aplikacji dla firm wytwarzających odpady jest dostępna bezpłatnie.

Aplikacja jest dostępna w sklepie Play, w APPstore dostępna wkrótce.

Rejestracja następuje za pośrednictwem wypełnionego formularza w pobranej i zainstalowanej uprzednio aplikacji Wastemaster. Po wypełnieniu formularza zostanie wysłany e-mail z linkiem aktywacyjnym, który należy potwierdzić.

Po wypełnieniu formularza, zostanie wystosowana prośba o weryfikację konta za pomocą jednej z czterech metod.

W celu pełnej aktywacji swojego konta w aplikacji Wastemaster należy dokonać weryfikacji firmy za pomocą jednej z poniższych metod:

  • poprzez podanie kodu uwierzytelniającego, wysłanego na oficjalny adres email firmy;
  • poprzez przelew zwrotny bankowy wysłany z konta firmowego;
  • poprzez przesłanie skanu dokumentów firmowych na adres weryfikacja@wastemaster.pl;
  • poprzez przesłanie maila z konta firmowego na adres weryfikacja@wastemaster.pl;
  • przesłanie zdjęcia dokumentów firmowych przez aplikację Wastemaster;

W tym przypadku zostanie wysłana prośba o przelew zwrotny z rachunku firmowego na wskazany rachunek bankowy (1 zł).

W celu wystawienia oferty opadu należy wybrać jego kategorię oraz podkategorę.

W kolejnym kroku należy wybrać kategorię oraz podkategorię i następnie wypełnić formularz dodawania oferty – podać ilość odpadu, jego opis (charakterystykę),  miejscowość, kod pocztowy, województwo, i dodać zdjęcie (można wykonać zdjęcie bezpośrednio z aparatu lub z wybrać zdjęcie z galerii telefonu)

Po uzupełnieniu formularza, należy zatwierdzić ofertę przyciskiem “Wystaw”, wówczas oferta zostanie dodana do listy ofert i zostanie udostępniona innym użytkownikom aplikacji. 

Otrzymane oferty można znaleźć w zakładce “Wystawione” 

W przypadku otrzymania propozycji odkupienia lub utylizacji odpadu na wystawioną ofertę, można ją zaakceptować poprzez przycisk “Zaakceptuj” lub odrzucić poprzez przycisk “Odrzuć” 

W przypadku zaakceptowania oferty, składającemu ją zostanie przekazany podany podczas rejestracji numer telefonu wystawiającego i nastąpi możliwość bezpośredniego kontaktu stron celem omówienia szczegółów realizacji i dokończenia transakcji (np. dostawy lub odbioru odpadu, warunków płatności itp.). W każdym czasie istnieje możliwość kontaktu stron za pomocą czatu wewnątrz aplikacji poprzez przycisk Rozpocznij Czat.

W przypadku odrzucenia propozycji składającego, nie będzie możliwości ponownego kontaktu z nim. 

Terminy te oznaczają trzy różne propozycje ofert za wystawione w aplikacji odpady.

Sprzedaż – oznacza, że oferujący proponuje zapłatę za odpad oraz jego przejęcie i zagospodarowanie, uwzględniając inne warunki oferty (np. transport odpadu),

Utylizacja bezpłatna – oznacza, że oferujący proponuje bezpłatne przejęcie i zagospodarowanie odpadu, uwzględniając inne warunki oferty (np. transport odpadu),

Utylizacja płatna – oznacza, że oferujący będzie oczekiwał zapłaty za przejęcie i zagospodarowanie odpadu, uwzględniając inne warunki oferty (np. transport odpadu).

Nie. Taka funkcjonalność przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla firm gospodarujących odpadami z zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów z aktualnym wpisem do BDO. 

Istnieje możliwość wycofania oferty w zakładce “Wystawione” w szczegółach wybranej oferty poprzez przycisk “wycofaj tę ofertę”.

Nie, zaakceptowana oferta kupna zamyka ofertę sprzedaży odpadu

Asystent Odpadowy Wastemaster będzie dostępny po 4h dla konta Premium i po 24h dla konta Standard od wystawienia oferty, dla której otrzymano żadnej propozycji kupna lub utylizacji lub w przypadku kiedy użytkownik nie jest zadowolony z zaproponowanej oferty. Przycisk „Asystent Odpadowy Wastemaster” znajduje się w szczegółach wystawionej oferty.

Asystent Odpadowy Wastemaster będzie dostępny po 4h dla konta premium i po 24h dla konta standard od wystawienia oferty, dla której otrzymano żadnej propozycji kupna lub utylizacji lub w przypadku kiedy użytkownik nie jest zadowolony z zaproponowanej oferty. Przycisk “Asystent Odpadowy Wastemaster” znajduje się w szczegółach wystawionej oferty.

 

Asystent Odpadowy ma za zadanie aktywizować rynek i z największą dozą prawdopodobieństwa dostarczyć wystawiającym oferty optymalne kontakty. Istnieją jednak rodzaje odpadów szczególnie trudnych, w przypadku których niezbędne będzie zadowolenie się małą ilością zaproponowanych alternatyw. 

Rating kredytowy jest pochodną kilku czynników analitycznych które składają się na model ratingowy Waste Master. Przy obliczaniu ratingu pod uwagę wzięte zostają takie dane jak: udział w sprzedaży danego kodu odpadu w województwie i w kraju, dane finansowe, dane z wywiadowni gospodarczych, urzędów marszałkowskich oraz inne ratingi kredytowe. Jest to subiektywna ocena analityków Waste Master na podstawie dostępnych danych. Decyzję o nawiązaniu relacji Użytkownik podejmuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

Nie. Decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii użytkownika. Domyślnie on wyłączony.

Istnieje możliwość zamówienia ratingu w zakładce Ustawienia/ Ratingi. Wszelkie informacje w tym zakresie zostaną wysłane drogą mailową. 

Lider rynku aplikacji Wastemaster to użytkownik, który dokonał minimum 300 zaakceptowanych transakcji poprzez aplikację. 

Status lidera rynku otrzymuje się minimum na okres 3 miesięcy. 

Liderem rynku aplikacji Wastemaster są firmy o dużym oddziaływaniu na rynek odpadowy w Polsce (zarówno lokalnym, regionalnym oraz krajowym).

Usługa premium umożliwia dostęp do informacji o kontrahentach, dostęp do ratingów, nielimitowaną ilość składanych i wystawianych ofert. Ponad to w ramach tej usługi dostępny jest Asystent Odpadowy Wastemaster, polecanie ofert przez Asystenta Odpadowego oraz miesięczne raporty cenowe o wybranych odpadach. 

Każdy użytkownik otrzymuje w ramach promocji do odwołania pakiet Premium bezpłatnie.

Odinstalować aplikację i przesłać mail na adres rodo@wastemaster.pl  z prośbą o usunięcie danych. Dane zostaną usunięte (tam gdzie to możliwe) lub zanonimizowane.

Nie. Aplikacja dostarcza narzędzie do integrowania rynku odpadowego. Cały proces sprzedaży odbywa się jednak już pomiędzy skojarzonymi kontrahentami na ich odpowiedzialność w świetle obowiązującego prawa. 

W przypadku napotkania na problemy techniczne, należy je niezwłocznie zgłosić wraz z krótkim opisem drogą mailową na adres: pomoc@wastemaster.pl

Tak. Firmy zgłaszające odpady w aplikacji muszą posiadać aktualny wpis do BDO.

Wszelkiego rodzaju incydenty i naruszenia regulaminu należy zgłaszać drogą mailową na adres pomoc@wastemaster.pl

Firmy - Gospodarka Odpadami

Tak. Podstawowa funkcjonalność aplikacji dla firm gospodarujących odpadami jest dostępna bezpłatnie.

Aplikacja jest dostępna w sklepie Play, w APPstore dostępna wkrótce.

 

Rejestracja następuje za pośrednictwem wypełnionego formularza w pobranej i zainstalowanej uprzednio aplikacji Wastemaster. Po wypełnieniu formularza zostanie wysłany e-mail z linkiem aktywacyjnym, który należy potwierdzić.

Po wypełnieniu formularza, zostanie wystosowana prośba o weryfikację konta za pomocą jednej z czterech metod.

W celu pełnej aktywacji swojego konta w aplikacji Wastemaster należy dokonać weryfikacji firmy za pomocą jednej z poniższych metod:

  • poprzez podanie kodu uwierzytelniającego, wysłanego na oficjalny adres email firmy;
  • poprzez przelew zwrotny bankowy wysłany z konta firmowego;
  • poprzez przesłanie skanu dokumentów firmowych na adres weryfikacja@wastemaster.pl;
  • poprzez przesłanie maila z konta firmowego na adres weryfikacja@wastemaster.pl;
  • przesłanie zdjęcia dokumentów firmowych przez aplikację Wastemaster;

W tym przypadku zostanie wysłana prośba o przelew zwrotny z rachunku firmowego na wskazany rachunek bankowy (1 zł).

Tak. Należy pamiętać że składać oferty należy tyko na ten odpady, do których gospodarowania firma ma zezwolenie.

Kategorie odpadów oraz ich zakresy ilościowe których oferty będą prezentowane w aplikacji znajdują się w zakładce Ustawienia/ Kategorie w aplikacji. W każdej chwili możliwa jest edycja kategorii odpadów. 

Po wyborze kategorii zainteresowania odpadów użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia jeśli pojawi się oferta danej kategorii w aplikacji. 

Oferty znajdują się w zakładce “Do kupienia”. 

Ofertę można złożyć w zakładce „do kupienia”. Po wypełnieniu szczegółów formularza oferty należy ją potwierdzić poprzez przycisk „Złóż ofertę”.

W przypadku odrzucenia złożonej oferty, pozostaje opcja jeszcze dwukrotnego ponowienia oferty dotyczącą tego samego odpadu. Jeśli po trzech próbach wystawiający ofertę nie zaakceptuje złożonej oferty, nie będzie już kolejnej możliwości jej ponowienia i złożenia.

W celu wystawienia oferty opadu należy wybrać jego kategorię oraz podkategorę.

W kolejnym kroku należy wybrać kategorię oraz podkategorię i następnie wypełnić formularz dodawania oferty – podać ilość odpadu, jego opis (charakterystykę),  miejscowość, kod pocztowy, województwo, i dodać zdjęcie (można wykonać zdjęcie bezpośrednio z aparatu lub z wybrać zdjęcie z galerii telefonu)

Po uzupełnieniu formularza, należy zatwierdzić ofertę przyciskiem “Wystaw”, wówczas oferta zostanie dodana do listy ofert i zostanie udostępniona innym użytkownikom aplikacji. 

Otrzymane oferty można znaleźć w zakładce “Wystawione” 

W przypadku otrzymania propozycji odkupienia lub utylizacji odpadu na wystawioną ofertę, można ją zaakceptować poprzez przycisk “Zaakceptuj” lub odrzucić poprzez przycisk “Odrzuć” 

W przypadku zaakceptowania oferty, składającemu ją zostanie przekazany podany podczas rejestracji numer telefonu wystawiającego i nastąpi możliwość bezpośredniego kontaktu stron celem omówienia szczegółów realizacji i dokończenia transakcji (np. dostawy lub odbioru odpadu, warunków płatności itp.). W każdym czasie istnieje możliwość kontaktu stron za pomocą czatu wewnątrz aplikacji poprzez przycisk Rozpocznij Czat.

W przypadku odrzucenia propozycji składającego, nie będzie możliwości ponownego kontaktu z nim. 

Istnieje możliwość wycofania oferty w zakładce “Wystawione” w szczegółach wybranej oferty poprzez przycisk “wycofaj tę ofertę”.

Nie, zaakceptowana oferta kupna zamyka ofertę sprzedaży odpadu. 

Asystent Odpadowy Wastemaster będzie dostępny po 4h dla konta Premium i po 24h dla konta Standard od wystawienia oferty, dla której otrzymano żadnej propozycji kupna lub utylizacji lub w przypadku kiedy użytkownik nie jest zadowolony z zaproponowanej oferty. Przycisk „Asystent Odpadowy Wastemaster” znajduje się w szczegółach wystawionej oferty.

Asystent Odpadowy Wastemaster będzie dostępny po 4h dla konta premium i po 24h dla konta standard od wystawienia oferty, dla której otrzymano żadnej propozycji kupna lub utylizacji lub w przypadku kiedy użytkownik nie jest zadowolony z zaproponowanej oferty. Przycisk “Asystent Odpadowy Wastemaster” znajduje się w szczegółach wystawionej oferty.

Asystent Odpadowy ma za zadanie aktywizować rynek i z największą dozą prawdopodobieństwa dostarczyć wystawiającym oferty optymalne kontakty. Istnieją jednak rodzaje odpadów szczególnie trudnych, w przypadku których niezbędne będzie zadowolenie się małą ilością zaproponowanych alternatyw. 

Rating kredytowy jest pochodną kilku czynników analitycznych które składają się na model ratingowy Wastemaster. Przy obliczaniu ratingu pod uwagę wzięte zostają takie dane jak: udział w sprzedaży danego kodu odpadu w województwie i w kraju, dane finansowe, dane z wywiadowni gospodarczych, urzędów marszałkowskich oraz inne ratingi kredytowe. Jest to subiektywna ocena analityków Waste Master na podstawie dostępnych danych. Decyzję o nawiązaniu relacji Użytkownik podejmuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność. 

Nie. Decyzja w tym zakresie pozostaje w Twojej gestii. 

Opcjonalnie jest on wyłączony.

Rating możesz zamówić w zakładce Ustawienia/ Ratingi. 

 

Wszelkie informacje w tym zakresie otrzymasz drogą mailową. 

Lider rynku aplikacji Wastemaster to użytkownik, który dokonał minimum 300 zaakceptowanych transakcji poprzez aplikację. 

Status lidera rynku otrzymuje się minimum na okres 3 miesięcy.

Liderem rynku aplikacji Wastemaster są firmy o dużym odziaływaniu na rynek odpadowy w Polsce (zarówno lokalnym, regionalnym i krajowym).

Bezpłatny dostęp do aplikacji Wastemaster, dostęp do informacji o kontrahentach, dostęp do ratingów, nielimitowaną ilość składanych i wystawianych ofert, Asystent Odpadowy Wastemaster w przypadku braku oferty w aplikacji lub niezadowolenia z ceny, polecanie ofert przez Asystenta Odpadowego, miesięczne raporty cenowe o wybranych odpadach. 

Każdy użytkownik otrzymuje w ramach promocji do odwołania pakiet Premium bezpłatnie.

Są to trzy różne scenariusze dla ofert na wystawione przez Ciebie odpady oraz odpady na które złożyłeś propozycje kupna.

Sprzedaż odpadu- oznacza, że inny użytkownik aplikacji Waste Master proponuje Ci zapłatę za odpady (lub Ty ją proponujesz w przypadku składanej oferty), uwzględniając inne warunki oferty (np. transport odpadu)

Bezpłatna utylizacja – oznacza inny użytkownik aplikacji Waste Master proponuje Ci bezpłatne zagospodarowanie odpadu (lub Ty proponujesz w przypadku składanej oferty), uwzględniając inne warunki oferty (np. transport odpadu)

Utylizacja płatna – oznacza, że inny użytkownik aplikacji Waste Master będzie oczekiwał zapłaty za zagospodarowanie wystawionego przez Ciebie odpadu (lub Ty oczekujesz w przypadku składanej oferty), uwzględniając inne warunki oferty (np. transport odpadu)

Odinstalować aplikację i przesłać mail na adres rodo@wastemaster.pl  z prośbą o usunięcie danych. Dane zostaną usunięte (tam gdzie to możliwe) lub zanonimizowane.

Aplikacja dostarcza narzędzie do integrowania rynku odpadowego. Cały proces sprzedaży odbywa się jednak już pomiędzy skojarzonymi kontrahentami na ich odpowiedzialność w świetle obowiązującego prawa. 

W przypadku napotkania na problemy techniczne, należy je niezwłocznie zgłosić wraz z krótkim opisem drogą mailową na adres: pomoc@wastemaster.pl

Tak. Firmy zgłaszające odpady w aplikacji muszą posiadać aktualny wpis do BDO.

Wszelkiego rodzaju incydenty i naruszenia regulaminu należy zgłaszać drogą mailową na adres pomoc@wastemaster.pl

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z polityką prywatności. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich użycie.