Najnowsza nowelizacja ustawy o czystości podpisana i kolejny projekt zmian

11 lutego 2021

Grudniowa nowelizacja w ustawie o odpadach – koszty funkcjonowania i recykling

Nowelizacja ustawy wprowadzona na sam koniec 2020 roku obejmuje wiele zmian. Wśród nich znalazło się zagwarantowanie osiągnięcia ustawowo nałożonych poziomów recyklingu na gminy. Wymogi te wynikają bezpośrednio z uwarunkowań porozumień zawartych na szczeblu unijnym i wyznaczone są w ujęciu procentowym na każdy następny rok do 2035 r., kiedy próg odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi musi wynosić aż 65%.  

Zmiany w ustawie dotyczą także obniżenia kosztów związanych z funkcjonowanie gminnych systemów gospodarki odpadowej. Takie rozwiązanie, choć pro samorządowe, odbierane jest przez branżę jako jeszcze większe utrudnienia dla przedsiębiorców. 

Nowy projekt zmiany w ustawie o odpadach i milionowe kary pieniężne

Od lat przepisy zmieniają się w kierunku poszerzania katalogu przewinień objętych karami finansowymi, ale tendencja ta prawdopodobnie będzie postępowała jeszcze szybciej. Świadczą o tym prace nad kolejnym nowym projektem dalszych zmian w gospodarce odpadami trwają od 31 grudnia 2020 roku, którego wnioskodawcą jest Minister Klimatu i Środowiska. Jak można sprawdzić, najważniejsze zmiany obejmują art. 194. Co zakłada procedowany projekt? 

Otóż kolejne zmiany, jeśli projekt trafi w takim kształcie do Sejmu, będą dotyczyły przede wszystkim jeszcze większym podwyższeniem kar administracyjnych za nieprowadzenie ewidencji przez podmioty działające w gospodarce odpadami. Zdecydowanie największe „podwyżki” kar finansowych przewidziane mają być na zbieranie odpadów niebezpiecznych, zmieszanych odpadów komunalnych i pochodzących z ich przetworzenia, jeśli podmiot nie posiada ważnego zezwolenia na takie działania. 

Najgłośniejszym elementem projektu jest górny próg kary pieniężnej administracyjnej za powyższe czynności – ma on wynosić aż 5 000 000 złotych. Jest to podwyższenie wysokości kary o aż 4 000 000 złotych w stosunku do stanu obecnego. Taki sam wymiar kary dotknąć ma podmioty, u których stwierdzi się naruszenie art. 194 ust. 1 pkt. 1-4 – 6-8 ustawy. Dotyczy to transportowania odpadów w sposób niezgodny z ich wymaganiami, wynikającymi z ich charakteru, zbierania odpadów pomimo zakazów czy też sporządzania mieszanin. 

Projekt jest obecnie jeszcze we wczesnej fazie procedowania. Przed skierowaniem go do Sejmu przejdzie między innymi przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Społeczny Rady Ministrów. Wydaje się jednak, że kolejne zmiany są pewne, a jedyne pytania mogą dotyczyć ich ostatecznego zakresu. 

Źródła: 

  1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002361
  2. https://legislacja.gov.pl/projekt/12341906/katalog/12753698#12753698
Skontaktuj się
Waste Master sp. z o.o.
NIP: 5242900218
BDO: 000382601
ul. Jagiellońska 78 / 1.34
03-301 Warszawa
POROZMAWIAJMY
Tel: 732 080 220
Email: biuro@wastemaster.pl