Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO i problemy z elektronizacją

6 czerwca 2020

Ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 wprowadziła szereg zmian. Wiele z nich dotyczy terminów sprawozdawczości w systemie elektronicznym BDO. Sprawdź, o których datach musisz pamiętać!

Ustawa, o której mowa (Dz.U. 2020 poz. 875), wprowadziła zmiany łącznie do 50 aktów prawnych. Została wydana 14 maja 2020 roku, opublikowana dzień później, weszła w życie 16 maja. Już wcześniej ustawodawca przewidział możliwość składania sprawozdań o odpadach i opakowaniach z poziomu rejestru BDO, choć nie o było się bez problemów. Obecnie terminy składania raportów uległy przesunięciu. Oficjalną przyczyną podawaną w dokumencie jest rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2.

Przesunięcie terminów składania sprawozdań elektronicznych BDO – ważne daty

O systemie elektronicznym do sprawozdań BDO mówi się głośno od dłuższego czasu. Zanim jednak poruszymy ten temat, sprawdziliśmy, jakie zmiany terminów przewiduje najnowsza Ustawa. Wprowadza ona przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej, które dotycząc gospodarki odpadami za rok 2019:

  • 31 sierpnia 2020 – to najnowszy i ostateczny termin wskazany przez ustawodawcę na składanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, zebranych odpadach komunalnych, a także sprawozdań prowadzących PSZOK-i,
  • 11 września 2020 – do tego dnia można składać roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok ubiegły (dotyczy m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów),
  • 31 października 2020 – termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, obejmującego kwestie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych. Dwa wyjątki: podmioty prowadzące strzępiarki i stacje demontażu pojazdów. Te rodzaje działalności objęte są terminem  11 września 2020 na złożenie sprawozdania.

Przesunięciu uległ też termin dotyczący marszałków województw. Standardowe sprawozdanie z realizacji zadań dotyczących gospodarowania odpadami muszą złożyć później, do końca roku – 31 grudnia 2020.

Przesunięcie terminów składania sprawozdań elektronicznych BDO – ważne daty

Od początku 2020 roku, 1 stycznia, nastąpiła elektronizacja BDO – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Corocznie wysyłane sprawozdania dla części przedsiębiorców mogły zacząć być uzupełniane w sposób elektroniczny – przez internet. Dotyczy to m.in. prowadzenia ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i tych, które gospodarują odpadami.

Sama idea elektronizacji BDO znajduje zrozumienie w różnych kręgach. Kolokwialnie rzecz ujmując, chodzi o to, aby było efektywniej i szybciej. Jak w wielu innych przypadkach nie obyło się jednak bez kłopotów natury technicznej i pozatechnicznej.

Niektórzy eksperci wskazują na to, że sprawozdawczość w formie tradycyjnej, czyli papierowej, może być wciąż znacznie wygodniejsza. Należy bowiem wziąć pod uwagę to, że zawiera ona transparentne przeliczenie poziomów odzysku i recyklingu.

Natomiast do trudności technicznych należy zaliczyć kwestie wcześniejszego braku formalnych zasad dotyczących prowadzenia ewidencji odpadami. Porady dotyczące wypełniania wniosku są wciąż mniej wiarygodne od tych, które przez lata funkcjonowały na płaszczyźnie sprawozdań tradycyjnych, a nie elektronicznych.

Możliwość prowadzenia ewidencji w wersji papierowej do końca 2020 roku

Jeżeli sprawozdawca będący podmiotem przekazującym odpady sporządza w formie tradycyjnej KPO/KPOK, to istnieje możliwość składania sprawozdań BDO w tradycyjnej. Należy pamiętać o tym, że kierowca przewożący odpady musi posiadać przy dokumentację. Do końca grudnia 2020 roku wciąż możliwe jest dla wielu podmiotów prowadzenie ewidencji w sposób tradycyjny, jednakże należy pamiętać o zastosowaniu nowych wzorów. Ewidencjonowanie odpadów w wersji papierowej będzie też możliwe w sytuacji, gdyby system elektroniczny BDO przestał działać na skutek awarii lub innej przyczyny.

Skontaktuj się
Waste Master sp. z o.o.
NIP: 5242900218
BDO: 000382601
ul. Jagiellońska 78 / 1.34
03-301 Warszawa
POROZMAWIAJMY
Tel: 732 080 220
Email: biuro@wastemaster.pl