Najnowsza nowelizacja ustawy o czystości podpisana i kolejny projekt zmian

Grudniowa nowelizacja w ustawie o odpadach – koszty funkcjonowania i recykling

Nowelizacja ustawy wprowadzona na sam koniec 2020 roku obejmuje wiele zmian. Wśród nich znalazło się zagwarantowanie osiągnięcia ustawowo nałożonych poziomów recyklingu na gminy. Wymogi te wynikają bezpośrednio z uwarunkowań porozumień zawartych na szczeblu unijnym i wyznaczone są w ujęciu procentowym na każdy następny rok do 2035 r., kiedy próg odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi musi wynosić aż 65%.  

Zmiany w ustawie dotyczą także obniżenia kosztów związanych z funkcjonowanie gminnych systemów gospodarki odpadowej. Takie rozwiązanie, choć pro samorządowe, odbierane jest przez branżę jako jeszcze większe utrudnienia dla przedsiębiorców. 

Nowy projekt zmiany w ustawie o odpadach i milionowe kary pieniężne

Od lat przepisy zmieniają się w kierunku poszerzania katalogu przewinień objętych karami finansowymi, ale tendencja ta prawdopodobnie będzie postępowała jeszcze szybciej. Świadczą o tym prace nad kolejnym nowym projektem dalszych zmian w gospodarce odpadami trwają od 31 grudnia 2020 roku, którego wnioskodawcą jest Minister Klimatu i Środowiska. Jak można sprawdzić, najważniejsze zmiany obejmują art. 194. Co zakłada procedowany projekt? 

Otóż kolejne zmiany, jeśli projekt trafi w takim kształcie do Sejmu, będą dotyczyły przede wszystkim jeszcze większym podwyższeniem kar administracyjnych za nieprowadzenie ewidencji przez podmioty działające w gospodarce odpadami. Zdecydowanie największe „podwyżki” kar finansowych przewidziane mają być na zbieranie odpadów niebezpiecznych, zmieszanych odpadów komunalnych i pochodzących z ich przetworzenia, jeśli podmiot nie posiada ważnego zezwolenia na takie działania. 

Najgłośniejszym elementem projektu jest górny próg kary pieniężnej administracyjnej za powyższe czynności – ma on wynosić aż 5 000 000 złotych. Jest to podwyższenie wysokości kary o aż 4 000 000 złotych w stosunku do stanu obecnego. Taki sam wymiar kary dotknąć ma podmioty, u których stwierdzi się naruszenie art. 194 ust. 1 pkt. 1-4 – 6-8 ustawy. Dotyczy to transportowania odpadów w sposób niezgodny z ich wymaganiami, wynikającymi z ich charakteru, zbierania odpadów pomimo zakazów czy też sporządzania mieszanin. 

Projekt jest obecnie jeszcze we wczesnej fazie procedowania. Przed skierowaniem go do Sejmu przejdzie między innymi przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Społeczny Rady Ministrów. Wydaje się jednak, że kolejne zmiany są pewne, a jedyne pytania mogą dotyczyć ich ostatecznego zakresu. 

Źródła: 

  1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002361
  2. https://legislacja.gov.pl/projekt/12341906/katalog/12753698#12753698

Będzie kapitał na rządowe inwestycje w gospodarkę odpadami

Nowy Polski Ład – gigantyczne pieniądze rozdysponowane także na gospodarkę odpadową

Na początku warto przypomnieć o najgłośniejszym obecnie programie wsparcia kryzysowego Unii Europejskiej. W ramach Funduszu Odbudowy, bo o nim mowa, Polska otrzymała od Unii Europejskiej 76 miliardów euro. Zgodnie z obowiązującym kursem walut jest to ok. 340 miliardów złotych, co stanowi ponad 85% wszystkich dochodów do budżetu naszego państwa w ujęciu rocznym. Pieniądze te mają być spożytkowane na różne cele, przy czym nadrzędnym jest odbudowa gospodarki i stymulacja wzrostu gospodarczego. 

Kapitał przeznaczony na odbudowę ma być rozgospodarowany przede wszystkim w obrębie czterech płaszczyzn. Wśród nich – obok infrastruktury, innowacji i przedsiębiorczości, edukacji oraz zatrudnienia – znajduje się ochrona środowiska: odnawialne źródła energii, termomodernizacja i gospodarka odpadami. Na zaplanowany program Infrastruktura i Środowisko przypadnie 25,1 miliarda złotych. Niestety, na ten moment brakuje szczegółowych informacji dotyczących celów inwestycyjnych realizowanych w obrębie sektora za kapitał z funduszu. Dokładne informacje powinniśmy poznać niedługo, jako że kapitał pomocowy ma być wykorzystany jak najszybciej, by wspomóc polską gospodarkę w trudnych, obecnych chwilach. 

Inwestycje w PSZOKi i recykling

Czy inwestycje zostaną pokierowane w stronę modernizacji i wzbogacenia funkcjonalności dotychczasowych rozwiązań, czy zastępowania kompetencji podmiotów prywatnych na rynku odpadowym? Tego jeszcze nie wiemy. Chociaż na ten moment nie jest jasne też, na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze otrzymane z Unii Europejskiej w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, to możemy domyślać się, że poszczególne wyznaczone wcześniej cele inwestycyjne mogą być przyśpieszone. 

Przykładem projektu, który może skorzystać na wsparciu jest projekt Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO). Wiadomo, że do 2022 roku inwestycje rządowe poskutkują powstaniem ponad 200 nowych sortowni zbierających odpady selektywne i aż 814 PSZOK’ów. W przeciągu roku ma powstać nowa infrastruktura i budynki, które teraz są dostępne w niewystarczającej liczbie, aby mogły sprostać wysokim wymogom unijnym, zwłaszcza w zakresie odpadów poddawanych recyklingowi (docelowy poziom 65% w 2035 r.). Projekt Krajowego planu gospodarki odpadami do 2022 był wielokrotnie konsultowany i zmieniany. Założenia inwestycyjne rozdzielone zostały na dwa scenariusze strategiczne o różnych horyzontach czasowych: krótkookresowym do 2028 roku i długookresowym do 2034 roku. Jak bardzo mogą się one zmienić w związku z wpłynięciem dodatkowego kapitału inwestycyjnego do sektora? Jak zmieni się rynek odpadowy na skutek wprowadzania Nowego Polskiego Ładu, którego znaczenia jeszcze nie znamy? Obyśmy niedługo się przekonali!