Ważne zmiany w ewidencji odpadów BDO od 2021 roku

Elektroniczne karty ewidencji odpadów (KEO) od 2021 r.

Jeszcze w 2020 roku obowiązywały dwie wersje równolegle – cyfrowe i papierowe (zgodnie z art. 236a ustawy o odpadach). Od początku 2021 roku karta ewidencji odpadów (KEO) może być wystawiona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez systemy BDO. 

Trzeba pamiętać, że karta ewidencji odpadów (KEO) w dużym stopniu nie będzie przypominała wersji klasycznej, do której wiele osób zdążyło się przyzwyczaić. Różnice te będą szczególnie uciążliwe dla podmiotów, które przekazują odpady za granicę. Elektroniczne wypełnianie KEO przez BDO będzie wymagało przyzwyczajenia się również dla tych, którzy działają w sektorze rozbiórki i remontu obiektów, a także czyszczenia zbiorników i konserwacji. 

Elektroniczny rejestr BDO – łatwy w obsłudze czy problematyczny?

Elektroniczny rejestr BDO jest obowiązkowy od 2021 roku, ale już w 2020 roku, w trakcie tzw. okresu przejściowego, z systemu elektronicznego mogło skorzystać wiele podmiotów. Od teraz jednak nie ma jednej możliwości wybrania alternatywy (papieru) i każdy musi sporządzać dokumentację w BDO. Czy jest to problematyczne?

Chociaż przez ostatni rok nie brakowało opinii sceptycznych wobec cyfryzacji bazy, to BDO okazał się na szczęście wygodniejszym systemem, niż można było oczekiwać. Ważne jest także to, że rejestr elektroniczny jest cały czas usprawniany. Dużą zaletą przejścia na system elektroniczny jest to, że BDO pozwala użytkownikom na pełną sprawozdawczość odpadową i ewidencjonowanie odpadów, posiadając także dodatkowe moduły i funkcje. Również obowiązek wprowadzenia do BDO danych o fakturach VAT może być automatycznie rozwiązany, jeśli przedsiębiorca korzysta z oprogramowania eksportującego te dane automatycznie (większość programów posiada już takie opcje). Istnieją też połączenia danych z rejestru BDO z danymi zawartymi w plikach JPK VAT. Dzięki powszechnej integracji informacje o podmiocie gospodarczym będą praktycznie kompletne, a dane do nich będą dostępny natychmiastowo dla odpowiednich służb skarbowych. Wiadomo już, że trwają prace nad połączeniem ewidencjonowania bieżącego ze sprawozdaniami rocznymi, które są przesyłane do marszałków, a dalsze modyfikacje i usprawnienia mają być regularnie wprowadzane. Część przedsiębiorców poważniej  o poprawności działania systemu przekona się już niebawem – pamiętajmy, że pierwsze sprawozdanie odpadowe za 2020 roku należy złożyć do 15 marca.

Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO i problemy z elektronizacją

Ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 wprowadziła szereg zmian. Wiele z nich dotyczy terminów sprawozdawczości w systemie elektronicznym BDO. Sprawdź, o których datach musisz pamiętać!

Ustawa, o której mowa (Dz.U. 2020 poz. 875), wprowadziła zmiany łącznie do 50 aktów prawnych. Została wydana 14 maja 2020 roku, opublikowana dzień później, weszła w życie 16 maja. Już wcześniej ustawodawca przewidział możliwość składania sprawozdań o odpadach i opakowaniach z poziomu rejestru BDO, choć nie o było się bez problemów. Obecnie terminy składania raportów uległy przesunięciu. Oficjalną przyczyną podawaną w dokumencie jest rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2.

Przesunięcie terminów składania sprawozdań elektronicznych BDO – ważne daty

O systemie elektronicznym do sprawozdań BDO mówi się głośno od dłuższego czasu. Zanim jednak poruszymy ten temat, sprawdziliśmy, jakie zmiany terminów przewiduje najnowsza Ustawa. Wprowadza ona przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej, które dotycząc gospodarki odpadami za rok 2019:

Przesunięciu uległ też termin dotyczący marszałków województw. Standardowe sprawozdanie z realizacji zadań dotyczących gospodarowania odpadami muszą złożyć później, do końca roku – 31 grudnia 2020.

Przesunięcie terminów składania sprawozdań elektronicznych BDO – ważne daty

Od początku 2020 roku, 1 stycznia, nastąpiła elektronizacja BDO – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Corocznie wysyłane sprawozdania dla części przedsiębiorców mogły zacząć być uzupełniane w sposób elektroniczny – przez internet. Dotyczy to m.in. prowadzenia ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i tych, które gospodarują odpadami.

Sama idea elektronizacji BDO znajduje zrozumienie w różnych kręgach. Kolokwialnie rzecz ujmując, chodzi o to, aby było efektywniej i szybciej. Jak w wielu innych przypadkach nie obyło się jednak bez kłopotów natury technicznej i pozatechnicznej.

Niektórzy eksperci wskazują na to, że sprawozdawczość w formie tradycyjnej, czyli papierowej, może być wciąż znacznie wygodniejsza. Należy bowiem wziąć pod uwagę to, że zawiera ona transparentne przeliczenie poziomów odzysku i recyklingu.

Natomiast do trudności technicznych należy zaliczyć kwestie wcześniejszego braku formalnych zasad dotyczących prowadzenia ewidencji odpadami. Porady dotyczące wypełniania wniosku są wciąż mniej wiarygodne od tych, które przez lata funkcjonowały na płaszczyźnie sprawozdań tradycyjnych, a nie elektronicznych.

Możliwość prowadzenia ewidencji w wersji papierowej do końca 2020 roku

Jeżeli sprawozdawca będący podmiotem przekazującym odpady sporządza w formie tradycyjnej KPO/KPOK, to istnieje możliwość składania sprawozdań BDO w tradycyjnej. Należy pamiętać o tym, że kierowca przewożący odpady musi posiadać przy dokumentację. Do końca grudnia 2020 roku wciąż możliwe jest dla wielu podmiotów prowadzenie ewidencji w sposób tradycyjny, jednakże należy pamiętać o zastosowaniu nowych wzorów. Ewidencjonowanie odpadów w wersji papierowej będzie też możliwe w sytuacji, gdyby system elektroniczny BDO przestał działać na skutek awarii lub innej przyczyny.

Gdzie należy złożyć wniosek rejestrowy/aktualizacyjny/ o wykreślenie z rejestru BDO?

BDO – temat rzeka, a wielu przedsiębiorców nie wie jak się za to zabrać.

Wobec tego publikujemy garść informacji.

Gdzie należy złożyć wniosek rejestrowy/aktualizacyjny/ o wykreślenie z rejestru BDO?

W celu przestrzegania niezbędnych zasad związanych z rejestracją Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy przestrzegać oficjalnie przekazanych informacji. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany przez obowiązujące prawo do złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO. Wymóg ten jest konieczny do spełnienia w przypadku, gdy zamierzamy rozpocząć działalność firmy, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu. Jeśli prowadzona zostaje działalność, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu, bez wpisu do Rejestru BDO, konieczne jest złożenie wniosku rejestracyjnego.

Co ważne wniosek rejestrowy, o wykreślenie lub aktualizacyjny należy złożyć przy użyciu formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach i o gospodarce odpadami. W celu złożenia wniosku rejestrowego, aktualizacyjnego lub o wykreślenie z rejestru BDO można tego dokonać po zalogowaniu się na stronie internetowej – https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/W jaki sposób wypełnić wniosek do BDO o wpis?Wypełnienie prawidłowego wniosku do BDO o wpis nie jest skomplikowaną czynnością.

Wniosek rejestrowy należy wypełnić przez System BDO po potwierdzeniu swojej tożsamości za pośrednictwem (KWIE), czyli Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. W ten sposób możemy dokonać rejestracji na intuicyjnym panelu do logowania. Istnieje możliwość zapoznania się z instrukcją do modułu elektronicznego wniosków. Wypełnienie wniosku do BDO o aktualizację do rejestru należy złożyć do 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, jaka wymaga aktualizacji.